Leikurinn er mikilvægasta námsleið barna og með honum öðlast börn færni sem þau nota alla ævi. Leikurinn er lífstjáning og gleðigjafi þar sem ímyndunaraflið ræður ferðinni og sköpunargleði getur notið sín. Í leik læra börn að tjá tilfinningar sínar og leysa vanda. Þar skapast tækifæri til að rannsaka umhverfið og örva hreyfiþroskann. Leikur er góð leið til að þjálfa félagstengsl og samskipti við aðra. Öll börn eiga að fá tækifæri til skapandi hugsunar og tjáningar í frjálsum leik þar sem starfsfólk og umhverfi mæta þörfum þeirra og bjóða upp á efni og hugmyndir sem hvetja til málræktar. Leikurinn er markmið og leið og hann tengist inn í öll námssvið leikskólans. Til að nýta hann sem virka og djúpa námsleið þarf starfsfólk að þekkja börnin, samþykkja áhuga þeirra og viðurkenna þarfir hvers og eins.

LEIKMARKMIРHÓLABORGAR ERU ÞESSI:
 
•  Að leikumhverfið styðji við vellíðan og þarfir allra barna.
 
•  Að börnin leiki af fúsum og frjálsum vilja og á eigin forsendum.
 
•  Að við sjáum til þess að öll börn hafi tækifæri til að læra í gegnum leik bæði úti og inni.
 
•  Að við gefum leik tíma og rými svo að börnin hafi svigrúm til að hreyfa sig og til að þróa leik og dýpka.
 
•  Að starfsfólk sé virkir þátttakendur í leikjum barnanna og leggi inn hugmyndir.
 
•  Að börnin hafi aðgang að fjölbreyttu leikefni.
 
Kennum gott með góðu